O společnosti
AKVAHELP Metal se již 27 let věnuje projekcivýroběmontáži a také servisu nerezových bazénů, včetně komplexní dodávky technologie úpravy vody, na přání zákazníka.
S výrobou nerezových bazénů máme bohaté zkušenosti již od roku 1992. Máme rozsáhlé znalosti v oblasti technologie zpracování nerezových ocelí, jejich tvarování, svařování a konečné povrchové úpravy. Kvalitu našich výrobků zaručuje vybudovaný systém jakosti ISO.
Ing. Albin Malyrz
Jednatel společnosti

Certifikáty

Akvahelp Metal spol. s r.o. je držitelem certifikátu systému managementu jakosti a certifikátu systému environmentálního managementu.

certifikat PN-EN-ISO-3834_2_AJ-1
certifikat 1090_2_AJ-1
certifikat 1090_2_AJ-1
certifikat 2017-2020 environment
certifikat 2017-2020 quality

AKVAHELP Metal se již řadu let zabývá výrobou a montáží nerezových bazénůkoupališť a aquaparků. Od počátku stavíme naši podnikatelskou koncepci a činnost na kvalitních a širokých službách zákazníkům, otevřeném a zodpovědném přístupu k jejich požadavkům. Víme, že pouze spokojený zákazník je předpokladem našeho úspěchu. Neméně důležitou součástí naší koncepce je i dobré výrobní a technologické zázemí a dobře vedení, motivovaní a spokojení zaměstnanci, bez kterých by našich úspěchů nešlo dosáhnout.

Součástí naší dlouhodobé strategie bylo i zavedení certifikovaného systému SIM. Podle dosavadních zkušeností a prověrek je certifikovaný SIM v Akvahelp Metal funkční, mezi pracovníky jsou požadavky na SIM respektovány a prováděny, a společnosti Akvahelp Metal přináší dobré výsledky přispívající k neustálému zlepšování výkonnosti, spokojenosti pracovníků a především v plnění požadavků a spokojenosti zákazníků.

V řízení vztahů se zákazníky má společnost Akvahelp Metal vedenou digitální databázovou technologii CRM. Díky efektivnímu využívání tohoto nástroje máme možnost poznat, pochopit a předvídat potřeby, přání zákazníků a podporuje oboustrannou komunikaci mezi námi a zákazníkem. Tento systém nám pomáhá zajistit trvalý rozvoj společnosti Akvahelp Metal a také nárůst zakázek. Systém nám pomohl v rozíření oblasti působení i na území několika dalších států EU, což bylo a je jedním z cílů naší dlouhodobé strategie. O naplňování naší dlouhodobé podnikatelské koncepce svědčí také naše snaha o zefektivnění náročnosti a zkvalitnění našeho výrobního procesu.

Nezapomínáme ani na naše zaměstnance, kteří absolvují pravidelná školení a kurzy odpovídající jejich pracovnímu zařazení. Jedná se zejména o periodická školení v oblasti svařování, jak pravidelné přezkoušení ze zákona, svařování plazmou, svařování v ochranné atmosféře. Projekční a technologické týmy jsou pravidelní účastníci odborných seminářů o používání chemických prostředků v soukromých a veřejných bazénech, řešení problémů, legislativa podle aktuálně platných norem u získávání technických informací o chemických dávkovacích systémech, instalaci a jejich provozu a odborný seminář hydraulické ztráty, návrhy hydraulických systémů. Výpočty a správné dimenzování potrubí, umístění jednotlivých komponentů.

Získané dotace

PROJEKTY FINANCOVÁNY ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EVROPSKÉ UNIE A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE:

  • NÁKUP HYDRAULICKÉHO OHRAŇOVACÍHO LISU
  • NÁKUP VYSEKÁVACÍHO LISU S VÝMĚNOU NÁSTROJŮ S CNC ŘÍDICÍM SYSTÉMEM, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ
  • ZATEPLENÍ VÝROBNÍ HALY SPOLEČNOSTI
  • NÁKUP TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ - CNC HYDRAULICKÉ NŮŽKY + MOSTOVÉ JEDNONOSNÍKOVÉ JEŘÁBY