Instrukcja montażu

Na podstawie wieloletnich doświadczeń w zakresie budowy basenów nierdzewnych nastąpił rozwój procedur budowlanych i zasad montażu basenów nierdzewnych tak, że są one niemalże identyczne dla budowy nowych basenów i kąpielisk, jak i rekonstrukcji dotychczasowych zbiorników i basenów betonowych. Zaproponowana procedura technologiczna zapewnia szybki, a przede wszystkim dokładny, montaż płaszcza basenów nierdzewnych.

Montaż basenów nierdzewnych można podzielić na trzy części

Na przygotowanej wcześniej płycie fundamentowej lub ławach fundamentowych montuje się boczne ściany basenu w postaci segmentów o długości 3 – 5 metrów włącznie z korytem odpływowym. Po ustawieniu ściany te poziomuje się i kotwi do ław fundamentowych.

Po zakończeniu montażu ścian bocznych zasypuje się żwirem i piaskiem, oraz zagęszcza i wyrównuje podłoże pod dno basenu. Na nim układa się gładkie albo przetłaczane przeciwpoślizgowo arkusze blachy nierdzewnej mające stanowić dno basenu. W podsypce umieszcza się wcześniej wszystkie systemy rurowe, w tym instalację dysz wbudowanych w dno basenu z regulowanym przepływem.

Na koniec ściany boczne obsypuje się piaskiem, a następnie gruntem. Zagospodarowuje się przyległy teren, pamiętając, że cały basen pasywuje się i przygotowuje do uruchomienia. W ten sposób można w bardzo krótkim czasie i bez skomplikowanych przygotowań budowlanych uruchomić każde kąpielisko lub basen oraz wykonać modernizację dotychczasowych basenów betonowych. Wielką zaletą basenów nierdzewnych jest dodatkowa możliwość wzbogacenia ich w praktycznie dowolne wyposażenie dodatkowe, które znacząco zwiększa atrakcyjność basenów.