O společnosti

AKVAHELP Metal spol. s r.o. je společnost zajišťující projekci, výrobu, montáž a servis nerezových bazénů včetně komplexní dodávky technologie úpravy vody, vše dle přání zákazníka.

 

Naše společnost zapustila své kořeny velice pevně na trhu s nerezovými bazény již od roku 1992 a má bohaté zkušenosti v oboru jejich výstavby. Máme rozsáhlé znalosti v oblasti technologie zpracování nerezových ocelí, jejich tvarování, svařování a konečné povrchové úpravy. Kvalitu našich výrobků zaručuje vybudovaný systém jakosti ISO.

 Provozovna, výroba AKVAHELP METAL

 

AKVAHELP Metal se již řadu let zabývá výrobou a montáží nerezových bazénů, koupališť a aquaparků. Od počátku stavíme naši podnikatelskou koncepci a činnost na kvalitních a širokých službách zákazníkům, otevřeném a zodpovědném přístupu k jejich požadavkům a k jejich naplňování s vědomím, že pouze spokojený zákazník je předpokladem našeho úspěchu. Neméně důležitou součástí podnikatelské koncepce je i dobré výrobní a technologické zázemí a dobře vedení, motivovaní a spokojení zaměstnanci, bez kterých by našich úspěchů nešlo dosáhnout.

 Akvahelp Metal - private outdoor pool

 

Součástí dlouhodobé podnikatelské koncepce bylo i zavedení certifikovaného systému SIM. Podle dosavadních zkušeností a prověrek je certifikovaný SIM v Akvahelp Metal funkční, mezi pracovníky jsou požadavky na SIM respektovány a prováděny, a společnosti Akvahelp Metal přináší dobré výsledky přispívající k neustálému zlepšování výkonnosti, spokojenosti pracovníků a především v plnění požadavků a spokojenosti zákazníků.

 Akvahelp Metal - Wysowa

 

V řízení vztahů se zákazníky má společnost Akvahelp Metal vedenou digitální databázovou technologii CRM. Tento efektivní nástroj nám umožňuje poznat, pochopit a předvídat potřeby, přání zákazníků a podporuje oboustrannou komunikaci mezi námi a zákazníkem. Svědčí o tom trvalý rozvoj společnosti Akvahelp Metal, rozsah zakázek a oblast působení rozšířená nyní i na území několika států EU, což bylo a je také jedním z cílů naší dlouhodobé podnikatelské koncepce. K tomu nemalou mírou přispívá i zavedený, udržovaný a využívaný systém integrovaného managementu. O naplňování naší dlouhodobé podnikatelské koncepce svědčí také naše snaha o zefektivnění náročnosti a zkvalitnění našeho výrobního procesu.

Zaměstnanci společnosti absolvují pravidelná školení a kurzy odpovídající jejich pracovnímu zařazení. Jedná se zejména o periodická školení v oblasti svařování, jak pravidelné přezkoušení ze zákona, svařování plazmou, svařování v ochranné atmosféře. Projekční a technologické týmy jsou pravidelní účastníci odborných seminářů o používání chemických prostředků v soukromých a veřejných bazénech, řešení problémů, legislativa podle aktuálně platných norem u získávání technických informací o chemických dávkovacích systémech, instalaci a jejich provozu a odborný seminář hydraulické ztráty, návrhy hydraulických systémů. Výpočty a správné dimenzování potrubí, umístění jednotlivých komponentů.

 

Získané dotace

PROJEKTY FINANCOVÁNY ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EVROPSKÉ UNIE A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE:

  • NÁKUP HYDRAULICKÉHO OHRAŇOVACÍHO LISU
  • NÁKUP VYSEKÁVACÍHO LISU S VÝMĚNOU NÁSTROJŮ S CNC ŘÍDICÍM SYSTÉMEM, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ
  • ZATEPLENÍ VÝROBNÍ HALY SPOLEČNOSTI
  • NÁKUP TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ - CNC HYDRAULICKÉ NŮŽKY + MOSTOVÉ JEDNONOSNÍKOVÉ JEŘÁBY

Certifikace

Akvahelp Metal spol. s r.o. je držitelem certifikátu systému managementu jakosti a certifikátu systému environmentálního managementu.
· Č· SN EN ISO 9001:2001
· Č· SN EN ISO 14001:2005
· Politika jakosti
· Environmentální politika
· Politika systému integrovaného managementu

* K prohlížení výše uvedených dokumentů je vyžadován Adobe Reader.