Stavební postup

Na základě dlouhodobých zkušeností se stavbou nerezových bazénů dochází i k vývoji stavebního postupu montáže nerezových bazénů, který je stejný jak pro výstavbu nových bazénů a koupališť, tak pro rekonstrukci původních betonových nádrží a bazénů. Uvedený technologický postup zaručuje rychlou a především přesnou montáž nerezových těles.

Montáž nerezových bazénů lze rozdělit do tří částí

Na předem připravenou základovou desku nebo základové pásy se namontují boční stěny bazénu v délkách 3 – 5 metrů a to včetně přepadového žlábku. Po usazení se tyto stěny nivelizují a ukotví k základovému pásu.


Po montáži bočních stěn dochází k zásypu a vyrovnání podloží pod dno bazénu štěrkopískovým zhutnělým zásypem, na který se pokládají hladké nebo protiskluzové (ražené) nerezové plechové tabule, určené pro dno bazénu. V zásypu jsou již umístěny veškeré potrubní systémy včetně dnových rozvodných trysek s regulovatelným průtokem.

Závěrem dochází k obsypání bočních stěn pískem a následně zeminou. Provádějí se okolní úpravy s tím, že celý bazén se pasivuje a připravuje se na uvedení do provozu. Tímto způsobem lze ve velice krátkém čase a bez složitých stavebních úprav postavit jakékoliv koupaliště, bazén či provést rekonstrukci původních betonových bazénů. Obrovskou výhodou u nerezových bazénů je především možnost dodatečného přičlenění jakýchkoliv doplňků a tím i zvýšení atraktivity těchto bazénů.